Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
57.55% izglītojamo
jeb 122 audzēkņi no 212 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par maija mēnesi


Mums ir profesija