Drukāt

 ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
50.23% izglītojamo
jeb 109 audzēkņi no 217 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par aprīļa mēnesi