Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
54.59% izglītojamo
jeb 125 audzēkņi no 229 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par decembra mēnesi


 

K

Grupa

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Janv.

Febr.

Marts

Apr.

Maijs

Jūnijs

1.

1MG14

50%

25%

25%

56%

 

 

 

 

 

 

 

7E14

56%

48%

52%

48%

 

 

 

 

 

 

 

12N14

45%

41%

36%

26%

 

 

 

 

 

 

2.

2E13

50%

60%

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

5MG13

44%

44%

35%

41%

 

 

 

 

 

 

 

10N13

42%

42%

53%

39%

 

 

 

 

 

 

3.

3N12

56%

50%

50%

61%

 

 

 

 

 

 

 

6E12

50%

38%

46%

62%

 

 

 

 

 

 

 

9MG12

35%

30%

20%

25%

 

 

 

 

 

 

4.

4MG11

60%

36%

36%

84%

 

 

 

 

 

 

 

8N11

50%

56%

62%

69%

 

 

 

 

 

 

 

11E11

31%

50%

50%

75%

 

 

 

 

 

 

   

48,05%

43,48%

44,54%

54.59%

 

 

 

 

 

 

  

Mums ir profesija