Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte

“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
54.79% izglītojamo
jeb 120 audzēkņi no 219 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju 2015.gada februāra mēnesī“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros 53.85% izglītojamo j

eb 119 audzēkņi no 221 ir sekmīgi un saņēma ESF mērķstipendiju par janvāra mēnesi


ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
54.59% izglītojamo
jeb 125 audzēkņi no 229 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par decembra mēnesi


 

K

Grupa

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Janv.

Febr.

Marts

Apr.

Maijs

Jūnijs

1.

1MG14

50%

25%

25%

56%

 

 

 

 

 

 

 

7E14

56%

48%

52%

48%

 

 

 

 

 

 

 

12N14

45%

41%

36%

26%

 

 

 

 

 

 

2.

2E13

50%

60%

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

5MG13

44%

44%

35%

41%

 

 

 

 

 

 

 

10N13

42%

42%

53%

39%

 

 

 

 

 

 

3.

3N12

56%

50%

50%

61%

 

 

 

 

 

 

 

6E12

50%

38%

46%

62%

 

 

 

 

 

 

 

9MG12

35%

30%

20%

25%

 

 

 

 

 

 

4.

4MG11

60%

36%

36%

84%

 

 

 

 

 

 

 

8N11

50%

56%

62%

69%

 

 

 

 

 

 

 

11E11

31%

50%

50%

75%

 

 

 

 

 

 

   

48,05%

43,48%

44,54%

54.59%

 

 

 

 

 

 

  

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI LAIKA PERIODĀ NO 02.03.2009. – 31.12.2014.
ESF MĒRĶSTIPENDIJAS SAŅĒMUŠO PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU SKAITS 2014.GADĀ


Mums ir profesija