Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137


Cēsu novada pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

13MG16 grupas izlaidumsMartā Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantija ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)., diplomus par profesionālo vidējo izglītību profesijā mēbeļu galdnieks saņēma 7 izglītojamie.

Novēlam absolventiem veiksmi!

 ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
50.23% izglītojamo
jeb 109 audzēkņi no 217 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par aprīļa mēnesi

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
57.55% izglītojamo
jeb 122 audzēkņi no 212 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par maija mēnesi


ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
54.13% izglītojamo
jeb 118 audzēkņi no 218 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par marta mēnesi


Mums ir profesija