Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

COMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS

European School Company (ESC)

Eiropas skolu uzņēmums

2011-1-DE1-COM06-19226 6

Partnervalstis: Vācija, Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Norvēģija, Polija, Čehija un Latvija. Projekta kopējais apstiprinātais finansējums ir 12000 EUR, ko pilnā apjomā finansē Valsts izglītības un attīstības aģentūras.

Projekta ideja ir radīt ekoloģiski ilgtspējīgu un bioloģisku produktu, konkrēti – skolu ēdnīcās gatavotu pārtikas produktu - cepumu, sadales un fasēšanas iekārtu. Tā kā šis ir starpdisciplinārs projekts, tad katras skolas pienākums ir vai nu patstāvīgi, vai kopā ar citām sadarbības partnerēm uzņemties atbildību par kādā tā sadaļā paredzēta noteikta uzdevuma izpildi. Uzdevumi moduļu veidā tika sadalīti iesaistīto partnerskolu noteiktām nodaļām. Tie ietver ierīces tehniskā projekta skiču izveidi, Eiropas normatīviem atbilstošas ierīces projekta izstrādi, ierīces izgatavošanu, kontroliekārtas izveidi, rokasgrāmatas izstrādi, kvalitātes pārbaudi (vadību), tirgus stratēģijas izpēti, reklāmas, logo, interneta vietnes izveidi, tulkošanu vairākās valodās, atbilstības veselīgas pārtikas prasībām nodrošināšanu. Visiem partneriem jāiesaistās kādas projekta daļas izstrādē.

Notikušas jau 4 no 8 projektā paredzētajām sanāksmēm:
•    Ievadsanāksme Szegedā, Ungārijā no 06.10.2011. – 09.10.2011.
Piedalījās 2 Cēsu Profesionālās vidusskolas skolotāji. Visi partneri savstarpēji iepazinās, prezentēja savas pārstāvētās skolas, pilsētas, valstis un sadalīja pienākumus, precizējot sanāksmju laiku. Cēsu Profesionālās vidusskolas Projekta darba grupas uzdevums – kopā ar Norvēģijas un Vācijas partneriem strādāt pie cepumu fasēšanas iekārtas iepakošanas ierīces, kā arī etiķetes uzlīmēšanas sistēmas izveides. Apsvērt savas iespējas un prasmes.
•    Darba sanāksme Usti nad Orlici, Čehu Republikā no 01.12.2011. – 04.12.2011.
Uzdevums - pirmo rasējumu izveide, uzturēt sakarus ar ungāru un horvātu partneriem, kas izstrādā padeves un svēršanas moduļus.
•    Darba sanāksme Plovdivā, Bulgārijā no 22.03.2012. – 27.03.2012.
Uzdevums - sarīkot darba sanāksmi Cēsīs, Latvijā
•    Darba sanāksme Cēsīs, Latvijā no 26.04. 2012. – 29.04.2012.
No skolas piedalījās divi skolotāji un divi audzēkņi. Tika apspriests projekta īstenošanas laikā jau paveiktais un noteikti konkrēti uzdevumi tā tālākai virzībai. Vācu partneri demonstrēja optimizētās iekārtas rasējumus, pēc kuriem partneriem no Cēsu Profesionālās vidusskolas, iespējams, būs jāizgatavo ierīce. Sīkākas norādes saņems sanāksmē Osijec, Horvātijā.

Darba programma ir piemērota mērķu sasniegšanai un uzdevumi ir noteikti un sadalīti starp partneriem tā, lai sasniegtu rezultātus. Tas partnerības projektā veicinās sadarbību starp skolām Eiropā, palīdzēs audzēkņiem un skolotājiem gūt jaunas zināšanas, attīstīs sociālās prasmes, dos iespēju iepazīt darbu komandā, mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes, iemācīties jaunus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas veidus, paplašinās izglītojamo un pedagogu redzesloku, kā arī sekmēs vairāku svešvalodu apguvi.
Projekta starprezultāts ir iespēja vairāk stiprināt Comenius projektos iesaistīto dalībnieku un organizāciju sadarbību arī nākotnē.

Mums ir profesija