Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Cēsu Profesionālā vidusskola visus, kas iesnieguši dokumentus līdz 1. septembrim.


Aicina uz tikšanos Valmieras ielā 19, Cēsis 4. septembrī pl. 10:00

 

Dokumentu iesniegšana:

līdz 2017 .gada 1. septembrim

Katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 15:00,

Piekdienās no 9:00 - 13:00,

Valmieras ielā 19, Cēsis

Izglītības programmas izglītojamajiem ar iegūtu pamatizglītību (mācību ilgums 4 gadi - iegūst profesionālo vidējo izglītību):

•    NAMDARIS;
•    MĒBEĻU GALDNEIKS;
•    ELEKTROTEHNIĶIS;
•    MĒBEĻU DIZAINA SPECIĀLISTS;
•    RESTAURATORA ASISTENTS;

  JAUNUMS

•     DATORIZĒTU KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS 

Uzņemšanas noteikumi:

•    Cēsu Profesionālā vidusskola uzņem izglītojamos ar pabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību;
•    mācības notiek latviešu valodā;
•    absolvējot skolu, izglītojamie iegūst profesionālo vidējo izglītību (3. kvalifikācijas līmenis).

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

•    apliecības par pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);

•    medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);

•    ģimenes ārsta izziņa par veselības atbilstību sporta nodarbībām;

•    četras fotokartiņas (3x4cm);
•    uzrādīt personu apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Ieskaitīšanas noteikumi:

•    izglītības programmās ar mācību ilgumu 4 gadi audzēkņus uzņem konkursa kārtībā pēc apliecības par pamatizglītību vidējā vērtējuma;
•    izglītojamos, kuri desmit dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības, atskaita no izglītojamo skaita.


Arī meitenes tiek aicinātas apgūt piedāvātās profesijas!

Skola piedāvā

•    Iespēju projektu ietvaros iziet praksi Eiropas valstīs

•    apmeklēt interešu izglītības pulciņus (pašdarbība, sports);
•    ik mēnesi saņemt valsts stipendiju no 10.00 € līdz 150.00 €, pēc mācību darba rezultātiem;
•    dzīvot dienesta viesnīcā.

 

Mums ir profesija