Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Cēsu Profesionālā vidusskola – viena no senākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā – šobrīd profesionālās izglītības iestāde Vidzemes reģionā, kurā sagatavo kvalificētus speciālistus Latvijas tautsaimniecībai svarīgās nozarēs: enerģētikā (elektrotehniķis), koka izstrādājumu izgatavošanā (mēbeļu galdnieks), būvniecībā (namdaris). Šobrīd skolā īstenojamās profesijas paver iespējas ne tikai aktīvai iesaistei darba tirgū, bet arī individuālai uzņēmējdarbībai un tālākizglītībai.

Topošie speciālisti četros mācību gados apgūst gan vispārizglītojošos, gan profesionālos mācību priekšmetus, kā arī profesionāli pilnveidojas praksē uzņēmumos Latvijā un — ES Leonardo da Vinci un Comeniuss Mobilitātes projektu ietvaros —Somijā, Vācijā, Igaunijā.

            Skola 2015. gadā piedzīvojusi vērienīgu rekonstrukciju, modernizāciju, izmantojot ESF un Cēsu novada pašvaldības finansējumu, no vēsturiskajām telpām Cēsu centrā Piebalgas ielā 3 un L.Skolas ielā 6, nu pārcēlusies uz Valmieras ielu 19.

Šajā laikā uzlabota ne tikai mācību vide, iegādātas un darbojas modernas iekārtas profesiju apguvei, bet arī pilnveidotas esošās izglītības programmas.

Projekta "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu"  ietvaros 2017./2018. mācību gadā tiks iegādāts moderns aprīkojums un iekārtota mācību klase specialitātes telekomunikāciju tehniķis apgūšanai. Realizējot šo projektu audzēkņu sadzīves apstākļu uzlabošanai plānota jauna dienesta viesnīcas celtniecība blakus mācību un darbnīcu korpusam, radot vienotu kompleksu - mācībām un kvalitatīvai profesijas apguvei draudzīgu vidi.

Ejot līdzi laikam, tehnoloģiju jomā tiek izstrādātas jaunas izglītības programmas, kuras aicināsim apgūt.

Mums ir profesija