Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Saruna ar Cēsu profesionālās vidusskolas direktori Mairu Apsīti (publicēts „Neatkarīgajā avīzē” 22.08.2012.)

 

Parasti profesionālās izglītības iestādes ir valsts pārziņā. Kā tas nāca, ka pašvaldība pārņēma šīs skolas uzturēšanas un attīstības funkcijas, kas nebūt nav tā pateicīgākā nozare? 

– Pagājušā gada nogalē Cēsu profesionālā vidusskola kļuva par Cēsu pašvaldības izglītības iestādi, kas mums dod pleca un drošās aizmugures sajūtu.

Cēsu pašvaldība arī šajā jomā ir pionieri, jo līdz šim līdzīgi darbojas Mālpils profesionālā vidusskola, bet tur nosacījumi ir mazliet citi. Pagaidām mūsu skola saņem valsts finansējumu pilnā apmērā, taču skolas dibinātājs ir pašvaldība, kas mums rada papildu priekšrocības. Uzskatu, ka tas bija ļoti drosmīgs solis, kas ilgtermiņā dos reālu labumu profesionālās izglītības sistēmai reģionā

– Kāpēc ir tāda pārliecība?

– Kā jau teicu, mūsu skolā ir notikušas vairākas pārmaiņas – Cēsu profesionālā vidusskola ir viena no 11 profesionālās izglītības iestādēm valstī, kura arī turpmāk varēs saņemt ES fondu līdzekļus savas darbības pilnveidošanai. Viens no iemesliem bija garantētais pašvaldības līdzfinansējums 24% apmērā no kopējā ERAF projekta summas, kā arī enerģētikas un kokapstrādes nozaru asociāciju atbalsts.

– Izglītības programmas ir akreditētas uz sešiem gadiem. Vai tam ir nozīme?

– Tas ir vēl viens stabilitātes un kvalitātes rādītājs, kurš dod pārliecību par savu darbu pasniedzējiem, kā arī drošības sajūtu audzēkņiem, kuri izvēlējušies šo skolu. Esam jau daudz paveikuši gan mācību procesa pilnveidošanā, gan arī skolas vides sakārtošanā, nodefinējuši attīstības stratēģiju un vīzijas turpmākajiem 10 gadiem – atliek tikai strādāt.

– Vai uzņemšana šim mācību gadam ir noslēgusies?

– Ir nokomplektētas trīs pilnas mācību grupas – namdariem, mēbeļu galdniekiem, elektriķiem, bet kokapstrādes iekārtu mehāniķu grupu nav izdevies nokomplektēt arī šogad, kaut arī tā ir viena no profesijām, kas Latvijas kokrūpniecības nozarē ir ļoti pieprasīta. Diemžēl ne vienmēr tas, ko pieprasa darba devējs, šķiet interesants arī piecpadsmitgadīgam jaunietim.

- No savas puses profesionālajā orientācijā un karjeras izvēlē esam ieguldījuši milzīgu darbu – esam stāstījuši par to, cik plašas iespējas darba tirgū paver kokapstrādes iekārtu mehāniķa zināšanas, taču dzirdīgas ausis tas nav sasniedzis. Metāla un kokapstrādes iekārtu operatori un mehāniķi ir salīdzinoši jauna profesija, un informācijas par tās iespējām laikam vēl ir pārāk maz.

- Nākamajam gadam sagatavosim jaunu izglītības programmu – koka izstrādājumu restauratora asistents, kas būtu piemērota profesija arī meitenēm

– Cēsu arodskola ir viena no vecākajām Latvijā – tā darbojas jau 92. gadu. Jau 1939. un 1989. gadā ir bijuši mēģinājumi paplašināt un uzlabot mācību un darbnīcu telpas. Vai šoreiz izdosies?

– Jā, mēs jau trešo reizi mēģinām kāpt stikla kalnā, bet līdz šim tas palicis tikai projektu līmenī. Šoreiz mums ir jātiek tajā kalnā, jo esam saņēmuši ERAF programmas atbalstu jaunu korpusu būvniecībai. Kopējā projekta vērtība pārsniedz 3 miljonus latu.

Mums ir profesija