Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

 

2017.gada novembrī amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Guntars Zvejnieks

Direktors

1170.21

Ināra Jirgensone

Direktora vietniece

857.45

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

782.91

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

 

2017.gada oktobrī amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Guntars Zvejnieks

Direktors

1173.84

Ināra Jirgensone

Direktora vietniece

822.86

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

774.95

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

 

2017.gada augustā amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Guntars Zvejnieks

Direktors

1170.21

Ināra Jirgensone

Direktora vietniece

473.42*

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

386.21*

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

2017.gada jūlijā amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Guntars Zvejnieks

Direktors

1170.21

Ināra Jirgensone

Direktora vietniece

1417.66*

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

1053.47*

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

2017.gada jūnijā amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Guntars Zvejnieks

Direktors

1170.21

Ināra Jirgensone

Direktora vietniece

1034.65

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

762.89

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

2017.gada maijā amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Guntars Zvejnieks

Direktors

714.91

Ināra Jirgensone

Direktora vietniece

883.44

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

709.01

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

2017.gada aprīlī amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Ināra Jirgensone

Direktores vietniece/direktora p.i.

989.15

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

709.01

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

2017.gada februārī amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Ināra Jirgensone

Direktores vietniece/direktora p.i.

989.15

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

709.01

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

*t.sk, atvaļinājums

2017.gada janvārī amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Ināra Jirgensone

Direktores vietniece/direktora p.i.

989.15

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

739.06

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

*t.sk, atvaļinājums

2016.gada decembrī amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Ināra Jirgensone

Direktores vietniece/direktora p.i.

1302.47

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

862.12

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

*t.sk, atvaļinājums

2016.gada novembrī amatpersonām izmaksātais atalgojums

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa (EUR)

 

Ināra Jirgensone

Direktores vietniece/direktora p.i.

870.38

Ginta Sičeva

Izglītības metodiķis

724.29

Iepirkumu komisijas locekle/priekšsēdētāja vietnieks

0

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

Mērķstipendiju komisijas priekšsēdētāja

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

0

Raitis Brazovskis

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

0

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0

Guntra Jēgere

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

Mērķstipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

Mārīte Vītola

Iepirkumu komisijas locekle

0

Stipendiju komisijas locekle

0

 

Projekta 7.2.1.JG2

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle

0

*t.sk, atvaļinājums

Mums ir profesija