Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

 

Guntars Zvejnieks - Direktors

Ināra Jirgensone - Direktora vietniece

Sandra Ungura - Vecākā grāmatvede

Ginta Sičeva - Izglītības metodiķe

Raitis Brazovskis - Saimniecības vadītājs

 

!InformācijA!

Direktora pieņemšanas laiks - piektdienās no 10:00 - 12:00 vai iepriekš vienojotiescitā laikā

Mums ir profesija