Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantija ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) otro nedēļu savas praktiskās iemaņas namdara specialitātē apgūst 15N17 grupa. Jūtama audzēkņu ieinteresētība praktiskajās mācībās, jo priekšā taču nopietni mērķi – iemācīties uzbūvēt guļbaļķu un dārza māju.

 

Mums ir profesija