Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Direktora amatā Cēsu Profesionālā vidusskolā ar 2017.gada 15.maiju ir Guntars Zvejnieks. Skolas pedagogi un audzēkņi ir gatavi izvērtēt sasniegto un izvirzīt kopīgi jaunus mērķus un uzdevumus, lai turpinātu tradicionālo profesiju apguvi un piedāvātu jaunas mūsdienīgas profesijas.
 

Mums ir profesija