Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Cēsu Profesionālajā vidusskolā  2017.gada 16.decembrī,

Valmieras ielā 19, Cēsis no plkst.12 līdz plkst.16  

* „Lieliskais Četrinieks” — skolas darbinieku hobiju izstāde  (M.Jurciņš-mūzikas instrumenti, L.Šķēle – akvarelis, T.Rubika - rokdarbi, D.Turciņa – kompozīcijas );

* Ziemassvētku tirgošanās;

* Darbnīca "Mēs ar tēti gatavojam dāvanu";

* Darbnīca "Koka pulksteņu izgatavošana”;

* Darbnīca "Ziemassvētku kompozīcijas".

Ieeja notikumā bez maksas

 

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu enerģētikas nozares audzēkņu profesionālās meistarības atklātajā konkursā „Elektromontāžas darbi” Kuldīgā

1.Vieta 11E15 grupas audzēkņi

Maksis Aleksis Spožums

Guntis Birkavs


AMI sporta kluba Latvijas 28.sporta spēļu 1. apakšgrupas sacensībās volejbolā Cēsu Profesionālās vidusskolas jaunieši izcīnīja 2. vietu.

AMI SK latvijas 28.sporta spēļu finālsacensībās volejbolā izcīnīja 7. vietu.

Cēsu Profesionālajā vidusskolā jau tradicionāli valsts svētku nedēļā sveicam titulu „Gada darbinieks”, „Gada skolotājs” un „Skolas lepnums” ieguvējus.

Titulu „Gada darbinieks 2017” ieguva dienesta viesnīcas skolotāja Elita Rozīte, titulu „Gada skolotājs 2017” ieguva profesionālās izglītības skolotājs Lauris Šķēle.

Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu!

Darba devējiem jau šodien ir iespēja piesaistīt tieši sava uzņēmuma vajadzībām apmācītu darbinieku – apmācot potenciālo darbinieku praksē* vai iesaistoties darba vidē balstītās mācībās**, kamēr šis potenciālais darbinieks vēl mācās izglītības iestādē.

Ieguvēji no šādas sadarbības būs gan darba devēji, gan potenciālais darbinieks, gan arī nozares kopumā, kam būs nodrošināts kvalificēts darbaspēks ilgtermiņā.

Mums ir profesija