Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkņi 2017.gada  19.-22. aprīlī piedalījās nacionālā profesionālās meistarības konkursā “SkillsLatvia 2017”.

Esam gandarīti par 14MG16 grupas audzēkņa Dāvja Cirša  iegūto 3.vietu mēbeļu galdnieka nominācijā. Gatavojoties konkursam, lielu darbu ieguldījis skolotājs Mārtiņš Jurciņš.

Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA102-022478 “Audzēkņu un profesionālās izglītības skolotāju profesionālo prasmju pilnveide Eiropas valstīs” ietvaros 21.martā mūsu skolā viesojās Pērnavas profesionālās izglītības centra partneri. Viesu 1.kursa audzēkņi un darbinieki tika iepazīstināti ar mūsu skolas darbnīcām un uzņēmumu “Kampenuss furniture”, kurā 3 nedēļas praksē bija šīs skolas audzēkņi.

29.03.2017. notika konkurss “Izdzīvo fiziku”. Tajā aktīvi piedalījās visi 1. kursa audzēkņi. Grupu komandas veica dažādus uzdevumus: atpazina fizikālus lielumus un procesus, minēja krustvārdu mīklu, veica un skaidroja eksperimentus. Kamēr komandas strādāja, atbalstītāji atbildēja uz erudīcijas jautājumiem un iesaistījās dažādās fizikālās atrakcijās.

Trešdien, 5.aprīlī Cēsu Profesionālajā vidusskolā viesojās Latvijas finanšu ministre Dana Reizniece Ozola un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Viesi iepazinās ar prakses norisi elektrotehniķa specialitātē. Apskatīja praktisko mācību darbnīcas namdaru un mēbeļu galdnieku profesiju apguvei. Skolas audzēkņi tiek sagatavoti tā, lai jau  otrā kursa beigās spētu gūt darba pieredzi prakses uzņēmumos

Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantija ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) otro nedēļu savas praktiskās iemaņas namdara specialitātē apgūst 15N17 grupa. Jūtama audzēkņu ieinteresētība praktiskajās mācībās, jo priekšā taču nopietni mērķi – iemācīties uzbūvēt guļbaļķu un dārza māju.