Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkņu pašpārvalde:

Maksis Aleksis Spožums - prezidents
Jānis Sprudzāns - vietnieks
Kristiāns Miezītis - izglītības joma
Kārlis Grāvis  – sabiedrisko attiecību joma
Mārcis Markus - sporta joma
Vineta Krūmiņa  – kultūras joma
Ričards Irbe
Daumants Leimanis

Toms Neimanis
Artūrs Dikants
Uģis Jefimovs
Mairis Meinerts
Edgars Liepiņš
Edijs Sirmais

 

Mums ir profesija